14 de juny 2013

Post-Jornada: "Arts Extremes. Lògica dels límits"

La Jornada de treball Arts Extremes. Lògica dels límits, va tenir lloc el passat 3 de maig de 2013. Aquí podeu veure algunes de les fotografies de les diverses intervencions.


--------                   MATÍ                   --------


Límits de l'impossible cultural, o l'horitzó que recula. Idees-força i el pathos creador
Pere Salabert 

 Tipologies de l'Art Extrem: l'art ocult
Enric CiuransUn cas d'Art Extrem a Catalunya: l'accionisme de Jordi Benito
Sonia Lombao
La música in extremis. Per una filosofia de la música de Fluxus
Magda Polo
Centre, perifèria i subalternitat de les arts performatives
Boris Daussà-Pastor
--------                   TARDA                   --------


L'obra premonitòria o la realitat psicòtica
Tania Alba


He Yungchang: un metre de democràcia
Laia Manonelles


Escriptures en el límit: la passió del no saber en Bataille i el pas enllà en Blanchot
Josep Casals

Els límits de la ficció en les tècniques performatives: 
el debat de presentació versus representació
Lluís Masgrau

Síntesi i paraules de cloenda
Captures de l'enregistrament en vídeo de la Jornada per César Merino