1 de febr. 2006

Allò sinistre en l'experiència vital i estètica

Cliqueu sobre la imatge per engrandir-la


ALLÒ SINIS
TRE

EN L'EXPERIÈNCIA VITAL I ESTÈTICA

Dia 18 de març 2006
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Participants:

Tania Alba (Universitat de Barcelona)
Clara Arnó (Invenció Psicoanalítica)
Mercè Collell (Invenció Psicoanalítica)
Mercedes Lasala (Invenció Psicoanalítica)
Jacques Nassif (Invenció Psicoanalítica)
Pere Salabert (Universitat de Barcelona)


mail: alba@ub.edu

Què determina que una imatge, percepció, veu, somni esdevingui sinistre?
Sinistre es relaciona amb allò funest, amenaç
ant, inquietant, desgraciat, per contrast amb allò apaivagador, acollidor, casolà, familiar.
Si bé és cert que hi ha experiències en les que tot subjecte queda trasbalsat, l'experiència inquietant és singular i subjectiva, es relaciona amb la lectura que el subjecte fa d'allò que percep. La vivència d'allò sinistre sol ser fugaç, efímera però tremendament potent en la seva força colpidora. Incideix d'una forma directa al centre de l'existència. Invenció Psicoanalítica.

¿Qué determina que una imagen, percepción, voz, sueño, devenga siniestro?
Siniestro se relaciona con aquello funesto, amenazante, inquietante, desgraciado, por con
traste con lo tranquilizador, acogedor, doméstico y familiar.
Si bien es cierto que hay experiencias en las que todo sujeto se trastoca, la experiencia inquietante es
singular y subjetiva, se relaciona con la lectura que el sujeto hace de aquello que percibe. La vivencia de lo siniestro suele ser fugaz, efímera, pero tremendamente poderosa en su fuerza. Incide de una forma directa en el centro de la existencia. Invenció Psicoanalítica.


Cliqueu sobre les imatges per engrandir-les


Programa:

——————— MATÍ ————————

Moderen: Clara Arnó i Mercè Collell

—— 9:30 - 9:45

Recepció i inscripcions

—— 9:45 - 10:00

Clara ARNÓ : Presentació / Presentación

—— 10:00 - 10:45

Pere SALABERT: «Mecanismes d'allò sinistre com a categoria estètica».

—— 10:45 - 11:30

Mercedes LASALA : «La inquietant estranyesa».

——15 mins. Pausa

—— 11:45 - 12:30

Tania ALBA: «Bifurcació de camins en la introspecció pictòrica».

——Dinar

——————— TARDA ————————

Moderen: Pere SALABERT i Jacques NASSIF

—— 15:30 - 16:15

Jacques Nassif : «D'allò tràgic a allò sinistre en l'obra de Juan José Millás».

—— 16:15 - 17

——15 mins. Pausa

—— 17:30 - 18:00

Clara ARNÓ : «Un pacte amb el diable».

——18 - 18:15

Pere Salabert : Cloenda i recapitulació» del Col·loqui


Informació general:


Atesa la capacitat limitada de l’espai, és aconsellable inscriure´s uns dies abans a la secretaria del Col·loqui, a l'adreça electrònica alba@ub.edu.
Tots aquells que vulguin rebre certificat d’assistència hauran de demanar-ho per correu electrònic fins el dia 16 de març tot indicant Nom complet, número de document d’identitat i adreça postal.
En aquest cas, els caldrà assistir a la totalitat dels actes.
Es prega la màxima puntualitat.
Assistència gratuïta

Dada la capacidad limitada del espacio, es aconsejable inscribirse unos días antes en la secretaría del Coloquio, en la dirección electrónica alba@ub.edu.
Aquellos que quieran recibir certificado de asistencia debarán pedirlo por correo electrónico hasta el día 16 de marzo indicando Nombre completo, número de documento de identidad y dirección postal. En este caso, será preciso asistir a la totalidad de los actos.
Se ruega la máxima puntualidad.
Asistencia gratuita.


― ― ―